Avdelningar

Avdelning

Åldergrupp

Mötestid

Kontaktperson

Spårare åk 1-3 måndagar 18.00-19.30 Peter Sjöblom
070-299 93 97
Anja Sjöström
Mårten Persson
Upptäckare åk 4-5 torsdagar 18.30-20.30 Rebecca Eriksson
073-374 86 15
Äventyrare åk 6-9 tisdagar 18.00-20.00 André Hansson
070-661  07 26
Flygarna 15 – 18 år  måndagar 18.30-20.30 Emma Nilsson
070-655 77 45
Felicia Ahl
070-510 66 54
RS Roverscouter 19 år eller äldre När som helst Vakant

Mejla till oss på info@flyingescoutkar.se

Om det inte är kul är det inte scouting