Om kåren

Fakta om Flyinge scoutkår

Sedan många år tillbaka har vi haft ett medlemsantal kring 100 personer. Verksamheten bedrivs till största del i de olika avdelningarna.

  • Spårare åk 1– 3
  • Upptäckare åk 4-5
  • Äventyrare åk 6-9
  • Utmanare 15–18 år
  • Rover 19 år eller äldre

Vi har tagit fram en skrift, Flyinge scoutkår – ”Så funkar den”, som berättar det mesta om vår scoutkår.

Flyinge scoutkår har även en policy för drogfrågor.

Mejla till oss på info@flyingescoutkar.se

Om det inte är kul är det inte scouting