Styrelsen

Styrelsen för Flyinge Scoutkår

Ordförande

Calle Sjöström 046-32 41 51

Vice ordförande

Annette Nilsson (Dalby)

Kassör

Annette Nilsson (Flyinge)

Övriga ledamöter

Annette Nilsson (Flyinge)

Rebecca Eriksson

Felicia Ahl

Kårledning

Kårledarteam
Calle Sjöström 046-32 41 51
Emma Nilsson

Övriga funktionärer i kåren

Matrialförvaltare
Vakant

Uthyrningsansvarig
Stefhan Nilsson 046-528 81

Om det inte är kul är det inte scouting