Stödförening

Stödföreningen ”Axeln”

Flyinge scoutkårs verksamhet bygger helt och hållet på ideellt arbete och det är varje scoutförälder och ledare som själv bestämmer vilken kvalitet det arbetet har. En ledare på våra avdelningar lägger ner ca 3 timmar per vecka för avdelningsmöten förutom läger, utflykter och hajker osv. På ett år blir det ca 40 avdelningsträffar, ett kårläger (1 helg), två avdelningsläger/utflykter, två ledarläger (fortbildning) och eventuellt ett sommarläger (7-10 dagar).

Dessutom är många ledare involverade i styrelsearbete och andra scout-arrangemang på lokalt eller nationellt plan. Naturligtvis gör inte alla ledare allt varje år men du kan lugnt räkna med att normalledaren lägger ner minst 200 timmar om året på scouterna. Detta gör de naturligtvis för att de tycker det är roligt och viktigt att ta hand om dina och andras barn samt att det är mycket stimulerade och utvecklande för ledaren själv. Men det finns en gräns för vad de orkar med och därför finns det en stödförening.

Tanken med stödföreningen är att vi försöker underlätta ledarnas arbete där vi kan se till att de får mer tid till att göra det de är bäst på nämligen att utveckla barnen till ansvarstagande självständiga och glada individer med aptit på livet.

I dagsläget hjälper stödföreningen till med följande:

  • Hjälpledare på avdelningarna
  • Städning av lokalen. En nog så viktig syssla om man vill ha friska barn.
  • Valborgsmässofirandet i byn.
  • Fixardagar på scoutlokalen två gånger om året.
  • Almanacksmontering som är den största enskilda inkomstkällan för kåren
  • Binda julkransar och stå på julmarknad
  • Fixa fika på scoutkårens julfest
  • Jaga pengar till verksamheten (sälja almanackor, korv på plantskolan etc.)

Det finns naturligtvis fler uppgifter som kan tas omhand av stödföreningen. Bara fantasin sätter gränser. Ju fler man är desto roligare blir det.

Engagera dig i ditt barns fritid nu!

Om det inte är kul är det inte scouting